Kapitánské průkazy - otázky a odpovědi

Jsem držitelem chorvatského průkazu. Jakým způsobem můžu získat český průkaz MDČR ? Musím znovu na kurz s certifikovaným instruktorem, který mi potvrdí praktickou zkoušku?

Pokud jste držitelem chorvatského průkazu B, tak stačí doložit jachtařskou knížku nebo lodní deník, které dokladují, že máte napluto ve funkci kapitána minimálně 500 NM. Dále pak kopii chorvatského průkazu. Osobně považuji chorvatský průkaz jako ideální start. Pokud se později rozhodnete pro zvýšení kvalifikace formou českého průkazu MDČR, nejste ve slepé uličce, protože chorvatský průkaz a Vaše následná praxe mají svoji hodnotu.


Chci se plavit jak na moři, tak i na vodních plochách v ČR. Jaký průkaz je pro mě ideální?

V tomto případě budete bohužel potřebovat průkazy dva. Na moře ideálně český průkaz MDČR nebo průkaz chorvatský.  Na vnitrozemské vody pak průkaz Vůdce malého plavidla (VMP) vydávaný Státní plavební správou (SPS).  VMP průkazy sice nabízejí i rozšíření pro přímořskou plavbu do 1NM od pobřeží. Toto je však pro námořní jachting nevhodné. Většina charterových plachetnic má vestavěné GPS sledování a je tak snadné dokázat, že jste překročili povolenou vzdálenost od břehu.


Měl bych zájem udělat si kapitánský průkaz na řízení jachty. Rád bych začal, co nejdříve, jsem však úplný nováček. Jak dlouho by proces trval a co vše by to pro mě obnášelo?

Nejrychlejší cestou je absolvovat s námi kapitánský kurz v Chorvatsku. Kurz ukončíte jako držitel chorvatského kapitánského průkazu. Následně se můžete ihned plavit po moři. Chorvatský průkaz je časově neomezený a zahrnuje pro chorvatské vody i průkaz radiotelefonisty. Pokud Vás jachting “chytne“ můžete si následně zvyšovat kvalifikaci již v ČR.


Co vše je potřeba k získání českého kapitánského průkazu?

K získání průkazu způsobilosti velitele námořní jachty (český průkaz MDČR) je zapotřebí splnit několik dílčích povinností. Podrobněji máme vše popsáno ZDE.
Pokud bych však měl vše maximálně zjednodušit, tak musíte absolvovat teoretickou zkoušku, doložit potvrzení o praktické zkoušce a potvrzení od lékaře. Vše společně s vyplněnou žádostí a zaplaceným kolkem zašlete na Ministerstvo dopravy.  Následně je Vám vydán průkaz.
K zapůjčení lodě pak budete potřebovat ještě rádio/VHF průkaz. Zkouška se provádí na ČTÚ v Praze. Bez VHF průkazu Vám v Chorvatsku loď nepůjčí. Co se týče chorvatského kap. průkazu, tak tento v sobě již VHF průkaz zahrnuje.