KONDIČNÍ PLAVBA 12.–26.10.2024 - TYRHÉNSKÉ A STŘEDOZEMNÍ MOŘE

Termín:  12.10. - 25.10.2024

Kapitán: Jirka JAMES Kudláček 

Námořní komisař, licence „A“ NÚČR

 45.000Kč / osoba

Cena zahrnuje: nájem lodi plachetnice, pojištění kauce, služby jachetního instruktora, poplatky v přístavech, potvrzení plavby komisařem námořního úřadu ČR

Cena nezahrnuje: dopravu do Palerma a zpět domů, pohonné hmoty – dle spotřeby ( předpoklad 1500Kč/osoba ), strava a pití včetně stravování kapitána, osobní pojištění 

ITINERÁŘ PLAVBY:  Vyplutí je plánováno ze sicilského Palerma. Podíváte se na Isla di Ustica a budete pokračovat na Sardinii do Porto Corallo. Z tohoto malebného přístavu se přesunete do jachetního přístavu Villasimus, ze kterého zamíříte na západ Sicílie. Po krátkém odpočinku absolvujete přeplavbu na Maltu, kde navštívíte historicky výjimečné město Valetta. Po opuštění starého opevněného přístavu bude příď lodě směřovat do messinského průlivu. Cestou se zastavíte ve starobylém městečku Siracusy a zbude li čas navštívíte též strážní město Messina. Samotný průliv leží v aktivní vulkanické oblasti pod sopečným komplexem Etny. Při přesunu zpět do Palerma zajedete na korálový prstenec sopek Vulcano a Stromboli.  Naplujete přibližně 1000 Nm. Cílem je kompletní bezpečnost plavby a to ve dne i v noci. Navigační praxe. Zvládnutí plavby ve všech režimech a při jakémkoli počasí. Komunikace s přístavy a místními orgány.