Prodloužení kapitánského průkazu

PRODLOUŽENÍ KAPITÁNSKÉHO PRŮKAZU A PRŮKAZU RADIOTELEFONISTY

Platnost kapitánského průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty (MDČR) je omezena nově od roku 2018 na 10 let (dříve 5 let). Následně je potřeba podat žádost o jeho výměnu.

Písemnou žádost o výměnu je nejlépe podat 2 měsíce před ukončením platnosti průkazu. Po uplynutí této doby již nebude správní poplatek 50Kč, ale 500Kč. 


K výměně je potřeba poslat na ministerstvo následující dokumenty:

 • doklad osvědčující praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 500 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty v posledních 5 letech před skončením doby platnosti tohoto průkazu
 • vyplnit žádost o prodloužení průkazu - formulář k žádosti 
 • 2 x foto pasového formátu
 • kolek 50,- Kč pokud o prodloužení žádáte min. 2 měsíce před ukončením platnosti průkazu. Pokud žádáte později, je potřeba uhradit kolek 500Kč.
 • ofocený průkaz radiotelefonie (ČTU)
 • platnou lékařskou prohlídku maximálně 3 měsíce starou
 • starý průkaz MDČR
   

Prokázání délky praxe:

 • výpis z lodního deníku, který je potvrzený velitelem jachty nebo námořním úřadem pobřežního státu, nebo
 • kopie jachtařské knížky nebo jiné listiny se zápisy praxe na jachtě, které provedl výhradně velitel jachty. Záznamy v knížce by měly být potvrzené charterovou společností, kapitanátem případně razítkem naší společnosti.
 • jako alternativu k výše uvedeným dokladům lze použít čestné prohlášení o naplutých mílích. Vždy však bude lepší doložení dokladu ve výše uvedených podech.

Formulář žádost o výměnu průkazu MDČR stejně tak jako seznam lékařů pro lékařskou prohlídku najdete na stránkách Ministerstva dopravy.

 


Průkaz radiotelefonisty

Platnost průkazu radiotelefonisty, označovaného také jako rádio průkaz nebo průkaz VHF, je 5 let. Po uplynutí této doby máte ještě 12 měsíců, abyste si na ČTÚ zažádali o jeho prodloužení. Pokud překročíte i tuto lhůtu, musíte jít znovu ke zkoušce.

Více informací naleznet přímo a stránkách ČTÚ.