Nabízené druhy lodí

Pro to, aby jste příjemně strávili dovolenou je zapotřebí vybrat správnou - vhodnou loď.

 

PLACHETNICE (monohull)

Jednotrupová plachetnice je stále nejrozšířenějším plavidlem.