Pojištění kauce

yachtpool_logo

Již léta spolupracujeme s osvědčenou německou pojišťovnou Yacht-Pool, která je specialistou na pojištění složené kauce neboli depozitu při pronájmu lodí. Nabízí také další doplňková pojištění související s jachtingem. Za standardní pojistnou částku nemáte pojištěn jeden týden, ale všechny Vaše chartery po dobu následujících 12 měsíců! Zákazníkům, kteří mají loď pronajatou od naší společnosti Nautica360,poskytujeme v případě pojistné události asistenci zdarma.

Pojistná částka Spoluúčast Pojistné €
do 500 € 5 % min. 50 € 66 €
do 1 000 € 5 % min. 50 € 121 €
do 1 500 € 5 % min. 50 € 176 €
do 2 000 € 5 % min. 50 € 231 €
do 2 500 € 5 % min. 50 € 286 €
do 3 000 € 5 % min. 50 € 341 €
do 3 500 € 5 % min. 50 € 396 €
do 4 000 € 5 % min. 50 € 451 €
do 4 500 € 5 % min. 50 € 506 €
do 5 000 € 5 % min. 50 € 561 €

Pro uzavření pojištění zvolte nahoře možnost "POJISTKA ON-LINE". Pomocí posuvníku v online formuláři, můžete pohodlně zvolit požadovanou výši kauce.

O pojištění kauce

S charterem lodí je nedílně spojená i povinnost složit pronajímateli vratnou kauci. V případě zaviněného poškození lodě během plavby je pak z této kauce sražena příslušná suma. Poškození většího rozsahu, které by kauce nepokryla, již zpravidla hradí provozovateli jeho pojišťovna.

Hodnota vratné kauce se pohybuje v řádu tisíců EUR a její ztráta,tak může znamenat citelnou ránu do rozpočtu plavby. Není proto od věci tomuto riziku předcházet a na možnost ztráty kauce se pojistit. Našim klientům vždy doporučujeme rozdělit hodnotu pojistky mezi členy posádky jako povinný náklad na plavbu. Proti tomuto zpravidla nikdo neprotestuje. Naopak z praxe známe případy,kdy byla stržená nepojištěná kauce a když pak kapitán požádal posádku o rozdělení nákladů rovným dílem, bylo mu nelichotivě sděleno “…ty jsi kapitán, bylo to tvoje chyba, tak si to zaplať…“

Mnoho charterových společností také nabízí možnost pojištění kauce přímo v kanceláři při přebírce lodě. V takových případech pak již většinou nemusíte vratnou kauci vůbec skládat nebo je vratná kauce o mnoho nižší. Rádi Vám sdělíme podmínky konkrétní charterové společnosti.

V případě škodní události rozhodně nic nepodceňujte a snažte se zajistit co nejvíce dokumentů a dokladů přímo na místě.

Pojišťovně Yacht-Pool je potřeba doložit následující doklady:

 • originál faktury za pronájem a doklad o výši kauce (obdržíte od naší společnosti Nautica360)
 • doklad o uhrazení pronájmu a doklad o uhrazení samotné kauce
 • seznam posádky plavidla (ideálně kopie originálu, který máte přiložen v dokladech od lodě)
 • výstižný popis průběhu škodné události a rozsahu škody. Tento popis musí potvrdit svými podpisy kapitán a všichni členové posádky. Protokol je ideální napsat v angličtině nebo němčině
 • kopii smlouvy o pronájmu plavidla (obdržíte od naší společnosti Nautica360)
 • doklad o zadržení kauce
 • protokol o původu, příčině a rozsahu škody potvrzený charterovou společností
 • doporučujeme také doložení protokolu policie nebo kapitanátu a jména, adresy případných zúčastněných osob a svědků
 • doklady o hodnotě věcí (faktury, účtenky v originálu)

Yacht-Pool parametry a výhody

Parametry pojištění:

 • zvolená částka depozitu nemůže být nižší, než výše depozitu uvedena ve smlouvě s charterovou společností
 • pojištění je platné po dobu 12 měsíců od jeho uzavření na všechny chartery, kde je pojištěnec uveden jako kapitán v charterové smlouvě
 • v případě, že je některý depozit v rámci 12-ti měsíců vyšší, než částka v původní smlouvě, je potřeba pojištění navýšit. V opačném případě má pojišťovna právo škodu neuhradit. V případě, že v rámci 1 roku plánujete více plaveb, doporučujeme rovnou se pojistit na částku očekávaného nejvyššího depozitu. Pro oblast Chorvatska bude pravděpodobně postačovat 2 000 €
 • pojištění depozitu nezbavuje klienta povinnosti složení depozitu podle smlouvy o nájmu lodě a úhrady případné vzniklé škody. Klient následně uplatní škodu prostřednictvím YACHT-POOL zasláním žádosti včetně potřebných dokladů, uvedených na stránkách www.yacht-pool.sk
 • pojištění kryje i poškození plachet, spinakru či přídavného motoru ke člunu
 • pojištění nekryje nedbalostní poškození motoru nebo převodovky
 • uvedené sazby neplatí na pojištění depozitu při regatách – podléhá speciálním podmínkám. Pro pojištění kauce během regaty si u nás vyžádejte formulář "C"

Výhody pojištění:

 • pojištění platí na všechny chartery po dobu 12-ti kalendářních měsíců (Allianz 30 dní, 50% sleva na 2. charter v daném roce)
 • pojištění kryje i poškození plachet (Allianz ne)
 • nižší spoluúčast
 • v rámci jednoho formuláře lze uzavřít i pojištění storna nájmu,pojištění zodpovědnosti kapitána nebo havarijní (úrazové)pojištění
 • finančních produktů pojišťovny Yach-Pool využívá i mnoho charterových společností. Vlastnictví Yacht-Pool certifikátu je otázkou prestiže. V případě pojistné události tak máte jistotu, že charterová společnost bude jednat maximálně korektně

Platba pojistného

Zastoupení pojišťovny Yacht-pool pro Českou a Slovenkou Republiku sídlí v Bratislavě. Platbu pojistného je proto potřeba provést na slovenský účet v měně EUR.
Ideální je převod z ČSOB nebo sesterské Poštovní Spořitelny. Platíte tak jen minimální poplatek.
Platbu lze provést i hotovostním vkladem na kterékoliv pobočce ČSOB v České Republice.

Po připsání pojistného na účet pojišťovny, Vám bude přibližně do týdne zaslán na Váš e-mail pojistný certifikát.
Pokud uzavíráte pojistku těsně před odjezdem, není to problém. Pro platnost pojištění je důležitý termín připsání pojistného na účet Yacht-poolu. Doporučujeme však uzavírat pojištění alespoň 10 dní před vyplutím.

Číslo účtu:
IBAN: SK 97 7500 0000 0040 2264 0680 (ČSOB banka)
SWIFT: CEKOSKBX
Název účtu: Yacht-Pool s.r.o.

Ve správě pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Jiný variabilní symbol není potřeba.
Pokud je začátek Vašeho pojištění v období kratším než 3 dny,prosíme o zaslání dokladu o úhradě e-mailem na info@yacht-pool.sk .

DALŠÍ DOKUMENTY:
Yacht-Pool informační brožura
Pojistné podmínky

Více informací na webu yacht-pool.sk.