Změny ve zkouškách a druzích radiotelefonních průkazů

Hlavní změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti od 1. 9. 2019

S platností od 1.9.2019 došlo ke změnám ve zkouškách, druzích a dobách platnosti průkazů odborné způsobilosti. Všeobecný průkaz OFN již není vydáván.

 

Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby OFP - průkaz pro obsluhu lodních stanic pro pásmo VKV v příbřežní plavbě bez použití prvků systému GMDSS. Jedná se tedy o průkaz pro obsluhu pouze lodních stanic, hojně využívaných turisty při příbřežních plavbách do 20 NM (námořní oblast A1) od pobřežní linie. Zkouška je složena z písemné a ústní části. Písemná část je formou testu (elektrotechnika, radiokomunikační předpisy a radiokomunikační provoz). Ústní zkouška zahrnuje znalost komunikace v anglickém jazyce (ověření základních znalostí námořní frazeologie-navázaní rádiového spojení tvorba tísňové, pilnostní a bezpečnostní komunikace a použití mezinárodní hláskovací abecedy). Podrobnosti ústní zkoušky najdete v osnovách ústní zkoušky.

Zkušební otázky

Osnovy ústní zkoušky

- vhodný pro držitelé průkazů MD ČR typu "C“
 

Všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby VFN - průkaz platný pro obsluhu lodních stanic a zároveň i pobřežních stanic na vnitrozemských vodních cestách bez použití prvků systému GMDSS. (Pro obsluhu stanic s prvky GMDSS slouží průkazy SRC, LRC, ROC a GOC.) Platný v námořní oblasti A1 a A2 tj. do 200NM. Ústní zkouška je oproti "omezenému" průkazu rozšířena o čtení a překlad vybraných částí z úmluvy SOLAS.                                    

Zkušební otázky

Osnovy ústní zkoušky včetně přílohy - angl. textů                                                                                              

- vhodný pro držitelé průkazů MD ČR typu "B“

 

Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby OFV - průkaz platný pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách členských států úmluvy RAINWAIT. Zkouška probíhá formou písemného testu. (Pro obsluhu říční pobřežní stanice je nutné mít průkaz VFN)                                                                                     

- vhodný pro držitelé průkazů VMP "Vůdce malého plavidla“

Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby SRC - průkaz určený k obsluze lodních stanic pro pásmo VKV (VHF) a všech dalších doplňkových přístrojů v systému GMDSS v oblasti A1.

 

Po absolvování zkoušky jsou nově průkazy vydávány s platností 10 let. Po uplynutí této doby bude doba platnosti stanovena na 5 let pro každé další prodloužení doby platnosti průkazu.    

 

Prodloužení doby stávajícího průkazu OFN

Držiteli budou zaslány oba průkazy (OFP i OFV) za jeden správní poplatek (nyní 200 Kč). Před uplynutím jejich doby platnosti (po pěti letech) se držitel rozhodne, bude chtít prodloužit dobu platnosti pouze jednoho, nebo obou průkazů. V případě prodloužení doby platnosti obou průkazů zaplatí správní poplatek za prodloužení doby platnosti každého z nich.